• CONTACTO
 • Acceso Profesionales

  Acceso Profesionales

  CURS SUBVENCIONAT. AULA VIRTUAL: "DRETS D'ESTRANGERIA" - SETEMBRE 2024-

  Barcelona a 20/07/2024

   A través del Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya, el Col·legi de Graduats Socials de Barcelona ha tingut accés a nou curs subvencionat per als nostres col·legiats.  

   

  Dades del curs: 
  Durada:
   20hrs
  Dates:  Del 26 de setembre al 17 d'octubre de 2024 (Dies 26 de setembre, 1, 3, 8, 10, 15 i 17 d'octubre de 2024).
  Horari: 16 a 19hrs.
  La sessió del 17 d'octubre serà presencial/híbrida al Col·legi de Graduats Socials de Barcelona en horari de 16 a 18hrs.

  Aula Virtual. Funcionament: Cada alumne rebrà el dia anterior a l'inici del curs, un mail amb les claus d'accés i el link de la plataforma virtual. Dins de la plataforma accedireu a les sessions de videoconferència programades, que es realitzaran els dies indicats de forma síncrona. També tindreu disponible el material didàctic del curs per poder-vos-ho descarregar.
  Entrega de formularis d'inscripció: Fins divendes 20 de setembre. 

  Al tractar-se d'un curs presencial adaptat a aula virtual i subvencionat pel Consorci per a la Formació Continua (SOC), aquest organisme estableix que és obligatori disposar de càmera i micròfon per poder accedir de forma correcta a les videoconferècies, i recomanable que aquests estiguin operatius durant les sessions per tal de garantir la qualitat pedagògica. 

   
  Preu: 0€.  
  Poden accedir a aquets curs persones treballadores adscrites al Règim General, Autònomes i desempleades.
  Curs amb places limitades!!

  Per tal de formalitzar la inscripció caldrà que ens enviïs la següent documentació al mail silvia@graduados-sociales.com:

  • Annex (emplenar i signar).
  • Fotocòpia DNI
  • Darrera nòmina o rebut autònom
  • Per a les persones desempleades: DARDO 
  • Titulació acadèmica.

  Degut a un canvi normatiu, a partir d’ara serà obligatori enviar la titulació de nivell més alt de què disposis, junt amb la resta de documentació per formalitzar la inscripció a un curs.

  En el cas de no disposar de titulació, es poden realitzar proves de competència per poder accedir al curs.


  Docent:
  Sra. Maria Forteza.

  Diplomada en Relacions Laborals. Llicenciada en Dret. Assessora de Dret Administratiu d'Estrangeria. 

   


  CURS SUBVENCIONAT.  

  OBJECTIUS

  Aquesta acció formativa té com a objectiu analitzar la normativa vigent sobre els drets en estrangeria i assessorar correctament aquelles persones que necessitin estabilitzar la seva situació administrativa i de residència a Espanya. 

    

  CONTINGUTS

  1. El dret d'estrangeria
  *Anàlisi de la normativa sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social.
  -Elements i contingut de la norma.
  -Persones considerades estrangeres.
  -Ciutadans de la Unió Europea i les persones amb doble nacionalitat.
  -Distinció entre dret d'asil, la condició de persona refugiada, apàtrida i desplaçada.
  -Dret d'asil.
  -Persona refugiada.
  -Persona apàtrida.
  -Persones desplaçades.
  -Mecanismes de sol·licitud de cada estat.

  *Descripció de les vies d'entrada a l'Estat Espanyol.
  -Carta d'invitació.
  -Dret de reunificació familiar.
  -Entrada amb irregularitat administrativa.
  -Il·legalitat de les devolucions en calent.
  -Centres d'internament d'estrangers (CIE).
  -Vols de devolució.

  2. Mecanisme de regularització administrativa.
  *Distinció a l'entrada de persones migrants.
  -Països que no necessiten vista per entrar a Espanya.
  -Països que sí que necessiten vista per entrar a Espanya. 
  -Persones que migren per motius polítics.
  -Persones que migren per motius econòmics.

  *Enumeració de les vies de regularització administrativa.
  *Carta d'invitació.
  *Obtenció del permís de treball.
  *Obtenció del permís de residència.
  *Permís per estudis.
  *Reunificació familiar.

  *Anàlisi de la situació de les persones ciutadanes de la Unió Europea (UE).
  -Registre central de ciutadans comunitaris.
  -Drets dels familiars dels ciutadans comunitaris establerts a Espanya.

  *Identificació del règim jurídic de les activitats laborals de les persones estrangeres.
  -Regament laboral d'Estrangeria.
  -Autorització de treball per compte propi i aliè.
  -Sol·licitud i renovació d'aquestes autoritzacions.
  -Permisos de llarga durada.
  -Treball emprenedor de les persones migrants. 

   

  Per qualsevol dubte pot contactar amb Silvia Muñoz a través del mail silvia@graduados-sociales.com.

  Esperant que sigui del vostre interès, rebeu una forta abraçada.

  Col·legi de Graduats Socials de Barcelona

  Para inscribirse en este curso, ha de clicar aquí.