• CONTACTO
 • Acceso Profesionales

  Acceso Profesionales

  CURS SUBVENCIONAT. AULA VIRTUAL: "NÒMINES I SEGURETAT SOCIAL I" - SETEMBRE 2024-

  Barcelona a 20/07/2024

   A través del Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya, el Col·legi de Graduats Socials de Barcelona ha tingut accés a nou curs subvencionat per als nostres col·legiats.  

   

  Dades del curs: 
  Durada:
   30hrs
  Dates:  Del 12 de setembre al 10 d'octubre de 2024 (Dies 12, 17, 19. 26 de setembre i 1, 3, 8 i 10 d'octubre de 2024).
  Horari: 15 a 19hrs.
  La sessió del 10 d'octubre serà presencial/híbrida al Col·legi de Graduats Socials de Barcelona en horari de 15 a 17hrs.

  Aula Virtual. Funcionament: Cada alumne rebrà el dia anterior a l'inici del curs, un mail amb les claus d'accés i el link de la plataforma virtual. Dins de la plataforma accedireu a les sessions de videoconferència programades, que es realitzaran els dies indicats de forma síncrona. També tindreu disponible el material didàctic del curs per poder-vos-ho descarregar. 

  Al tractar-se d'un curs presencial adaptat a aula virtual i subvencionat pel Consorci per a la Formació Continua (SOC), aquest organisme estableix que és obligatori disposar de càmera i micròfon per poder accedir de forma correcta a les videoconferècies, i recomanable que aquests estiguin operatius durant les sessions per tal de garantir la qualitat pedagògica. 

   

  Entrega de formularis d'inscripció: Fins dijous 8 de setembre. 

   
  Preu: 0€.  
  Poden accedir a aquets curs persones treballadores adscrites al Règim General, Autònomes i desempleades.
  Curs amb places limitades!!

  Per tal de formalitzar la inscripció caldrà que ens enviïs la següent documentació al mail silvia@graduados-sociales.com:

  • Annex (emplenar i signar).
  • Fotocòpia DNI
  • Darrera nòmina o rebut autònom
  • Per a les persones desempleades: DARDO 
  • Titulació acadèmica.

  Degut a un canvi normatiu, a partir d'ara serà obligari enviar la titulació de nivell més alt de què disposis, junt amb la resta de documentació per formalitzar la inscripció a un curs.

  En cas de no disposar de titulació, es poden realitzar proves de competències per poder accedir al curs. 

  Docent:
  Sr. Xavier Garcia.

  Diplomat en Relacions Laborals. Grau en Dret. Assessor jurídic. 

   


  CURS SUBVENCIONAT.  

  OBJECTIUS

  L'acció formtiva té com a objectius generals:

  - Identificar les diferents parts d'un contracte de treball i el procediment d'afiliació a la Seguretat Social.

  - Calcular el salari i la cotització a la Seguretat Social, així com confeccionar nòmines. 

  CONTINGUTS

  1. Contracte de treball i afiliació a la Seguretat Social

  1.1 Descripció del contracte de treball.
  -Definició.
  -Objecte i característiques.
  -Requisits.
  -Clàusules d'un contracte de treball.

  1.2 Explicació de l'afiliació a la Seguretat Social.
  -Sistema RED.
  -Parts d'alta, baixa i variacions de dades a la Seguretat Social. 

  2. Salari i cotització a la Seguretat Social.

  2.1 Descripció del rebut de salari.
  -Definició de salari.
  -Salari i la seva regulació legal.
  -Full de salari com a element de prova.
  -Definició del model oficial del full de salari i els seus apartats. 

  2.2 Elaboració de Nòmines.
  -Nòmina bàsica.
  -Nòmines per a treballadors mensuals i diaris.
  -Hores extres.
  -Liquidacions i indemnitzacions en diferents supòsits.

  2.3 Explicació de la cotització a la Seguretat Social.
  -Cotitzacions a la Seguretat Social i importància.
  -Càlcul de les bases de cotització.
  -Aportació de l'empresa a la Seguretat Social i el model oficial de nòmina.
  -Butlletins de Cotització a la SS. RLC i RNT.

   

   

  Per qualsevol dubte pot contactar amb Silvia Muñoz a través del mail silvia@graduados-sociales.com.

  Esperant que sigui del vostre interès, rebeu una forta abraçada.

  Col·legi de Graduats Socials de Barcelona

  Para inscribirse en este curso, ha de clicar aquí.