ÀREA PRIVADA

CURS SUBVENCIONAT. AULA VIRTUAL: "CONTRACTACIÓ. (NIVELL BÀSIC)." - SETEMBRE 2020-

Barcelona a 26/10/2020

 A través del Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya, el Col·legi de Graduats Socials de Barcelona ha tingut accés a nou curs subvencionat per als nostres col·legiats.  

 

Dades del curs: 
Durada:
 20hrs
Dates:  Del 8 al 22 de setembre de 2020. (Dies 8, 10, 15, 17 i 22 de setembre de 2020).
Horari: 15:30 a 18:30hrs.
Aula Virtual. Funcionament: Cada alumne rebrà el dia anterior a l'inici del curs, un mail amb les claus d'accés i el link de la plataforma virtual. Dins de la plataforma accedireu a les sessions de videoconferència programades, que es realitzaran els dies indicats de forma sincrona. També tindreu disponible el material didàctic del curs per poder-vos-ho descarregar.
Entrega de formularis d'inscripció: Fins dimecres 2 de setembre.
Preu: 0€.  
Poden accedir a aquets curs treballadors adscrits al Règim General i Autònoms.
Curs amb places limitades!!

Docent:
Sr. Lluís Gebellí.

Graduat Social. Pèrit Jucial.

 


CURS SUBVENCIONAT.  

DESCRIPCIÓ

Conèixer els aspectes administratius i legals relacionats amb la contractació de personal.

  

CONTINGUTS

1. Coneixements legals.
1.1 Accés al treball. Principi d'igualtat i no discriminació.
1.2 Intermediació laboral.
1.3 Serveis Públics d'Ocupació.

2. El contracte de treball.
2.1 Què és un contracte de treball?
2.2 Condicions i modificacions del contracte de treball.
2.3 Suspensió i extinció del contracte de treball.
2.4 Modalitats de contractació.
2.5 La contractació indefinida.
2.6 La contractació temporal.
2.7 El contracte en pràctiques i/o d'aprenentatge.
2.8 L'entrega de la còpia bàsica.
2.9 La informació sobre els contractes i subcontractes.
2.10 La figura jurídica del frau de llei.
2.11 La subcontractació i les empreses de treball temporal.

3. Relació amb l'administració pública.
3.1 La relació contractual dels empleats públics.
3.2 Límits a la contractació dels empleats públics.
3.3 Comunicació als Serveis Públics d'Ocupació.

4. Gestió de nòmina.

 

Esperant que sigui del vostre interès, rebeu una forta abraçada.

Francisco José García Martín
Director de l'Escola Pràctica Professional.

Per tal d'inscriure's en aquest curs, heu de clicar aquí.

--> /* */