• CONTACTE
  • Gestionar Anuncis

    Posi l'e-mail i la clau d'accés que va utilitzar en el moment de registrar el seu anunci per poder modificar-lo.

    Als efectes d'allò disposat a la Llei de Protecció de Dades, s'informa al titular que el seu currículum passarà a formar part del fitxer General d'Administració del Col·legi de Graduats Socials de Barcelona (Carrer Còrsega, 227-229, de Barcelona, CP 08036), on podrà, en el seu cas, exercir els drets d'accés, oposició, rectificació i cancel·lació. Les dades del currículum es presumiran exactes, i la seva actualització correspondrà sempre al Col·legiat. Així mateix, amb la introducció del seu currículum a la pàgina web del Col·legi de Graduats Socials de Barcelona, el titular atorga el seu consentiment per a la cessió i tractament del mateix a totes les persones o entitats que es connectin a la pàgina web les quals destinaran les seves dades únicament per a un procés de selecció de personal del qual el tiular formarà part.