• CONTACTE
 • T. d'Anuncis

  Gestió d'Anuncis Inserir

  Inserir Anuncis

  Només s'admeten productes anunciats entre particulars.
  NO S'ADMETRAN anuncis de prestacions de serveis d'altres professionals.

  Tots els anuncis es revisaran abans d'èsser publicats i, en el cas d'èsser acceptats, estaran disponibles al taulell durant un mes.

  Als efectes d'allò disposat a la Llei de Protecció de Dades, s'informa al titular que el seu currículum passarà a formar part del fitxer General d'Administració del Col·legi de Graduats Socials de Barcelona (Carrer Còrsega, 227-229, de Barcelona, CP 08036), on podrà, en el seu cas, exercir els drets d'accés, oposició, rectificació i cancel·lació. Les dades del currículum es presumiran exactes, i la seva actualització correspondrà sempre al Col·legiat. Així mateix, amb la introducció del seu currículum a la pàgina web del Col·legi de Graduats Socials de Barcelona, el titular atorga el seu consentiment per a la cessió i tractament del mateix a totes les persones o entitats que es connectin a la pàgina web les quals destinaran les seves dades únicament per a un procés de selecció de personal del qual el tiular formarà part.