ÀREA PRIVADA

Presentación: Don Carlos Berruezo del Río - Degà del Col·legi de Graduats Socials de Barcelona

Benvingut al Il·ltre. Col·legi de Graduats Socials de Barcelona juntament amb les seves Delegacions de Girona i Lleida. Com degà de l'Entitat, i en nom de la Junta de Govern, els saludo molt cordialment i desitjo que la informació que a continuació es detalla sigui del seu interès.

--> /* */