• CONTACTE
  • Servei d'orientació jurídica gratuïta (SOJG)

    El Servei d’Orientació Jurídica (SOJG) és un servei públic i gratuït d’atenció personalitzada subvencionat per Col·legi de Graduats Socials de Barcelona. El SOJG proporciona un primer consell orientador a qualsevol ciutadà que s’hi adreci per assessorar-se en matèria sociolaboral. Indique el motiu de la seva consulta en el següent formulari.