• CONTACTE
 • Funcions del Col·legi de Graduats Socials

  Funcions del Col·legi de Graduats Socials

  La principal funció d'aquesta entitat col·legial és l'ordenació de l'exercici de l'activitat professional així com la defensa dels interessos socials i professionals del col·lectiu.

  El Col·legi facilita informació constant de les matèries que concerneixen a la professió a través de conferències, seminaris i comunicats per a garantir el desenvolupament competencial dels seus col·legiats/des.

  La formació és un element clau. Aplica millor les normes, qui millor les coneix, i aquí els nostres col·legiats i col·legiades estan a l'avantguarda, actualitzant coneixements amb els/les docents més experts/es en matèries com a laboral, Seguretat Social, RRHH i tributari.

  El continu reciclatge multidisciplinari dels nostres col·legiats/des ens situa com una de les professions jurídiques més competitives i formades.

  Instal·lacions de l'entitat

  • Biblioteca
  • Sala d'actes amb capacitat per a més de 300 persones
  • Aules de formació
  • Sales de reunions

  Las Delegaciones de Girona y Lleida disponen de

  • Sala d'actes amb capacitat per a més de 300 persones
  • Sala de lectura i estudi