• CONTACTE
  • Normes per a sol·licitar la col·legiació de Societats Professionals

    Presentació dels següents documents:

    • Fotocòpia de l'Escriptura de la Societat Professional.
    • Assegurança de Responsabilitat Civil.