ÀREA PRIVADA

Junta de Govern del Col·legi de Graduats Socials de Barcelona

 • Degà

  Il·lm. Sr. Carlos Berruezo del Río

 • Vicedegà 1er

  Sr. Julio Amador Bori

 • Vicedegana 2ª - Comptadora
  Delegada Lleida

  Sra. Montserrat Cerqueda Serrando

 • Secretària General

  Sra. Neus Paulet Cuello

 • Vicesecretari General

  Sr. Ricardo López Domingo

 • Tresorer

  Director Escola de Pràctica Profesional

  Sr. Francisco José García Martín

 • Vocal

  Sr. Tomas Cabrera Serena

 • Vocal

  Sra. Noemi Cardellach Panadés

 • Vocal

  Sr. Jordi Fernandez Val

 • Vocal

  Sr. Omar Molina García

 • Vocal

  Sra. Judith Queralt Domenech

 • Vocal

  Sr. Juan Francisco Segarra Foix

 • Vocal

  Sr. Josep Canal Pusò

 • Vocal
  Delegat Girona

  Sr. Santiago Gutiérrez Espinosa

--> /* */