ÀREA PRIVADA

Junta de Govern del Col·legi de Graduats Socials de Barcelona

 • Degà

  Il·lm. Sr. Carlos Berruezo del Río

 • Vicedegà 1er

  Sr. Julio Amador Bori

 • Vicedegà 2on

  Sr. Francisco José García Martín

 • Secretària General

  Sra. Neus Paulet Cuello

 • Vicesecretària General

  Sra. Ana Belén Amarelle Alonso

 • Tresorer

  Sr. Ricardo López Domingo

 • Interventor - Comptador

  Sr. Ruben Mateu Cerezuela

 • Vocal

  Sr. Josep Canal Pusò

 • Vocal

  Sr. Esteban Esteve Farres

 • Vocal

  Sr. Arturo Figuerola Ruiz de Luna

 • Vocal

  Sra. Nuria Sánchez Navinés

 • Vocal

  Sr. David Serra Salomon

 • Vocal
  Delegada Lleida

  Sra. Montserrat Cerqueda Serrando

 • Vocal
  Delegat Girona

  Sr. Santiago Gutiérrez Espinosa

--> /* */